- گروه مهندسین دیمرکو

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایراننگهداری تاسیسات ساختمان های سازمان مدت قرارداد : سال های 1383 و 1384 ...
ستاد اجرایی حرم مطهر

ستاد اجرایی حرم مطهر

ستاد اجرایی حرم مطهراجرای تاسیسات و تجهیزات موتورخانه سال قرارداد : 1378 ...
شهرداری تهران

شهرداری تهران

شهرداری تهران سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های مرکزیمدت قرارداد : طی سال های 1390 الی 1398 ...
اداره کل زندان های استان تهران

اداره کل زندان های استان تهران

اداره کل زندان های استان تهران سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ندامتگاه تهران بزرگ و اردوگاه فشافویه مدت قرارداد : سال های 1395 الی 1396 ...
وزارت بهداری استان تهران

وزارت بهداری استان تهران

وزارت بهداری استان تهراناجرای تاسیسات ساختمان اموزشی و پژوهشی سال قرارداد : 1363 ...
وزارت بهداری (مرکز بهداشتی به آور)

وزارت بهداری (مرکز بهداشتی به آور)

وزارت بهداری (مرکز بهداشتی به آور)نصب و راه اندازی ژنراتور برق و انجام کابل کشی مربوط در مرکز بهداشتی به آور مدت قرارداد : 1365  -  1366 ...
وزارت میراث فرهنگی

وزارت میراث فرهنگی

وزارت میراث فرهنگینگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی و برودتی  مدت قرارداد :  ...
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبازسازی و لوله کشی تاسیسات و سرویس های بهداشتی دانشکده پرستاری و مامایی سال قرارداد : 1368 ...