گروه مهندسین شرکت دیمرکو

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – شرکت دیمرکو

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی و برودتی دانشکده پزشکی

 

مدت قرارداد : طی سال های 1365 تا 1367

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.