گروه مهندسین شرکت دیمرکو

پروژه ها – شرکت دیمرکو

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد اجرایی حرم مطهر

ستاد اجرایی حرم مطهر

شهرداری تهران

شهرداری تهران

اداره کل زندان های استان تهران

اداره کل زندان های استان تهران

وزارت بهداری استان تهران

وزارت بهداری استان تهران

وزارت بهداری (مرکز بهداشتی به آور)

وزارت بهداری (مرکز بهداشتی به آور)