گروه مهندسین شرکت دیمرکو

اداره کل زندان های استان تهران – شرکت دیمرکو

اداره کل زندان های استان تهران

 

سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ندامتگاه تهران بزرگ و اردوگاه فشافویه

 

مدت قرارداد : سال های 1395 الی 1396

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.