گروه مهندسین شرکت دیمرکو

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – شرکت دیمرکو

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازسازی و لوله کشی تاسیسات و سرویس های بهداشتی دانشکده پرستاری و مامایی

 

سال قرارداد : 1368

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.