گروه مهندسین شرکت دیمرکو

وزارت بهداری (مرکز بهداشتی به آور) – شرکت دیمرکو

وزارت بهداری (مرکز بهداشتی به آور)

نصب و راه اندازی ژنراتور برق و انجام کابل کشی مربوط در مرکز بهداشتی به آور

 

مدت قرارداد : 1365  –  1366

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.